Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Νέες θέσεις εργασίας στην Αρκαδία !


Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την Ένταξη της Πράξης "ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. " στον Αξονα Προτεραιότητας "07 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". Η πράξη αφορά στη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα έως 5 μήνες διάρκειας, σε τοπικό επίπεδο στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στην Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας». Αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω πρόσληψης ατόμων, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με τους συμπράττοντες φορείς, όπως αποτυπώνεται στο μνημόνιο συνεργασίας, όπου αναφέρονται το περιεχόμενο της πράξης, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον Άξονα Προτεραιότητα 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης και είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις σχετικής πρόσκλησης.
Το φυσικό αντικείμενο πράξης αναπτύσσεται σε (17) υποέργα ως εξής:   ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ωφελούμενοι: 142
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ωφελούμενοι: 80
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ωφελούμενοι: 50
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ωφελούμενοι: 5
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ωφελούμενοι: 8
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ωφελούμενοι: 30
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ(ΔΗΚΕΛ)
Ωφελούμενοι: 30
ΥΠΟΕΡΓΟ 8: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ωφελούμενοι: 50
ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Ωφελούμενοι: 15
ΥΠΟΕΡΓΟ 10: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ωφελούμενοι: 20
ΥΠΟΕΡΓΟ 11: ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ωφελούμενοι:
20
ΥΠΟΕΡΓΟ 12: ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ωφελούμενοι: 12
ΥΠΟΕΡΓΟ 13: ΙΜ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Ωφελούμενοι: 10
ΥΠΟΕΡΓΟ 14: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ωφελούμενοι: 8
ΥΠΟΕΡΓΟ 15: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ωφελούμενοι: 18
ΥΠΟΕΡΓΟ 16: ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ «Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Ωφελούμενοι: 4
ΥΠΟΕΡΓΟ 17: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΑΠΗΝΩΡ ΑΜΚΧ Ωφελούμενοι: 18 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,671,425.00 Ευρώ.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 12 (μήνες)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2013.
O Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Σπαθαριωτών ευχαριστεί όλους αυτούς που συνέβαλαν ώστε το  έργο διαμόρφωσης πεζοπορικών μονοπατιών στο Φαράγγι του Λάδωνα και στις Σπαθαραίικες σπηλιές να λάβει μέρος σ' αυτό το πρόγραμμα  του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή το πρωί στις 18 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στα γραφεία μας. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι :
                   -         Οικονομικός Απολογισμό του 2011
-         Πεπραγμένα του έτους 2011
-         Προϋπολογισμός δράσης για το   2012 

 Αρκετοί  Συμπατριώτες & Συμπατριώτισσες βρέθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου μας.Έγινε εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
 Πρόεδρος, ο Πρώην Πρόεδρος κι αγαπητός Δημόπουλος Χρήστος & Γραμματέας, ο Πέτσας Δημήτριος του Γεωργίου.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πάνος Αναγνωστόπουλος στην ομιλία του μεταξύ των άλλων είπε :

                          Αγαπητοί μου,  Συμπατριώτισσες & Συμπατριώτες
           Σας καλωσορίζω, εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στη ετήσια του Γενική Συνέλευσή.
           Παρά τις υπερβολικά αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, ο Σύλλογος μας εξακολουθεί να στέκετε στα πόδια του, παρά τα οικονομικά προβλήματα και την κακοπροαίρετη κριτική που συνεχίζετε από κάποιους, προσπαθώντας όπως όλοι γνωρίζετε να συνεχίσει  εκδηλώσεις και έργα που μπορεί και πρέπει να πραγματοποιηθούν. Οι  κρατικοί φορείς αδυνατούν όπως έχουν δείξει τα πράγματα να μας επιδοτούν και η ελπίδα και το μέλλον του είστε σεις.

   Ο Σύλλογος μας θα πρέπει να συνεχίσει, με την ίδια θέρμη και με τον ίδιο ζήλο και  με όλους εσάς συμπαραστάτες, να προσφέρει ότι μπορεί το καλύτερο για την αναβάθμιση του χωριού μας και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας.
 Το 2011 πραγματοποιήσαμε  εκδηλώσεις που έδωσαν τη δυνατότητα σε όλους τους Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, μικρούς και μεγάλους, με οικονομική ή όχι άνεση, να ξεφύγουν λίγο από την καθημερινότητα και να διασκεδάσουν με το σύλλογο.
           Μετά τη δημιουργία του Λαογραφικού μας μουσείου έχουμε ήδη ξεκινήσει την διαμόρφωση των Πεζοπορικών μονοπατιών στο Φαράγγι του Λάδωνα και στις Σπαθαραίικες σπηλιές και αυτή τη στιγμή οι εργασίες λόγω ελλείψεως οικονομικών πόρων έχουν σταματήσει και πιστεύω να είναι προσωρινό. Για τις μέχρι στιγμής  εργασίες οικονομικά ενισχυθήκαμε από κάποιους Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες αλλά κι από την Τ.Ε.Δ.Κ. Αρκαδίας και του πρώην προέδρου της Γεωργίου Μπαρούτσα, μέσω του Βουλευτού Αρκαδίας Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα. Πετύχαμε, με τη βοήθεια και πάλι του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και με την κατάθεση ενός αναλυτικού και πλήρους φακέλου στο Ι.ΝΕ / Γ.Σ.Ε.Ε Τρίπολης όπου με τη σειρά τους, Πρόεδρος & προσωπικό, βοήθησαν ώστε να το εντάξουμε σ’ ένα κρατικό πρόγραμμα διάρκειας 5 μηνών για 4 εργαζόμενους και τους ευχαριστούμε πολύ.
        Για να μπορέσουν να εργαστούν αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει οικονομικά εμείς, να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αγορά υλικών κι ότι άλλο χρειαστεί. 
         Πιστεύουμε πως με το πρόγραμμα αυτό,  το έργο θα ολοκληρωθεί και έτσι θα αναδείξει το χωριό μας τουριστικά, θα το ζωντανέψει ώστε να αποφύγει  το μαρασμό  και την απομόνωσή.
        Όσοι και όσες βλέπουν, ότι το έργο αυτό, είναι το μέλλον και μέσον ανάπτυξης του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής, γιατί εγώ έτσι πιστεύω, ας βοηθήσουν έστω κι από το υστέρημά τους ώστε να ολοκληρωθεί, γιατί αν δεν έχουμε επαρκεί  οικονομικά, δεν θα αποδώσει το πρόγραμμα που έχει ενταχθεί και το οποίο θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία . 
Είναι ένα έργο που θα πρέπει να συνεχισθεί και που όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε, είτε οικονομικά είτε δια της παρουσίας μας ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο.
         Το Φαράγγι αυτό, για όσους το έχουν περπατήσει αλλά και για όσους το έχουν δει, είναι υπέροχης ομορφιάς αλλά έχει και  ιστορική σημασία, μιας και οι σπηλιές του, οι λεγόμενες Σπαθαραίικες σπηλιές τα λεγόμενα μαγαζιά, υπήρξαν καταφύγιο στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Φέτος το επισκέφτηκε κι ένα πούλμαν από την Αθήνα με Πεζοπόρους και Ορειβάτες οι οποίοι κατά τα λεγόμενά τους έμειναν κατάπληκτοι από την ομορφιά του, θεωρώντας το από τα ομορφότερα της Ελλάδας. Το Δ.Σ. ενέκρινε και προτείνει σε σας για ψήφιση, την δημιουργία Επιτροπής, την οποία σας προτείνει, αφού την έχει εγκρίνει,  για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου αυτού. Η επιτροπή αποτελείται  από τους:
1.     Αναγνωστόπουλο  Πάνο του Νικολάου
2.     Χρονόπουλο Δημήτριο του Αργυρίου
3.     Κολιό  Θεόδωρο του Ευαγγέλου
4.    Χρυσοβιτσιώτη Χαράλαμπο του Διονυσίου
5.    Δούρο Δημήτριο του Θεοδώρου
Η επιτροπή αυτή σε συνεργασία με το Σύλλογο θα παλέψει για την ολοκλήρωσή του.......................... 
Το 2011 πραγματοποιήσαμε  τις περισσότερες  εκδηλώσεις από κάθε φορά.
....................  Το ταμείο του Συλλόγου μετά από τις πολλές αυτές εκδηλώσεις, γιατί δεν περιμέναμε τη κρίση αλλά και λόγω έλλειψης επιδοτήσεων και απώλειας συνδρομής και παρουσίας των μελών μας, έχει φτάσει χαμηλά. Η πλειοψηφία των μελών μας δεν πληρώνει τη συνδρομή του. Γι’ αυτό οι εκδηλώσεις θα περιοριστούν, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Προέχει ο Σύλλογος να κρατηθεί.
          Αυτό ας το δουν οι Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες που δεν συμμετέχουν οικονομικά κι ας κρίνουν την περαιτέρω πορεία του εκτιμώντας φυσικά τι έχει προσφέρει στο χωριό και στους Σπαθαραίους αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
      Ο Κώστας Καλύβας, ο εκδότης της εφημερίδας ΄΄ ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΄΄ το 15Αύγουστο τα είπε και τα έγραψε. Μεταξύ των άλλων είπε ότι, κατορθώσαμε το Σύλλογο μας να τον φτάσουμε μεταξύ των 150 Γορτυνιακών Συλλόγων, στη πρώτη πεντάδα.
       Χωριό χωρίς δραστήριο Σύλλογο ή χωρίς καν Σύλλογο είναι μαραζωμένο κι απομονωμένο.
       Να με συγχωρείτε που ομιλώ λέγοντας αυτά. Τα λέγω σκεπτόμενος το μέλλον και θα πρέπει να κρούσω τον κώδωνα. Είμαστε ένα Δ.Σ. που ανέλαβε σε δύσκολες και περίεργες εποχές, αλλά το παλέψαμε και το παλεύουμε κόντρα σε όλα τα παραπάνω προβλήματα που αναφέραμε.
      Οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας το έτος 2011  είχαν ως εξής:
                     Α.  Εκδηλώσεις:
              -  η εκδήλωση στην Αθήνα για τη νεολαία μας
              -  η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης  πίτας μας στην Αθήνα
-       η Ετήσια  μας Χοροεσπερίδα  στην Αθήνα
-       η  Ετήσια Γενική Συνέλευση  του Συλλόγου
-       μια 3ήμερη Εκδρομή στην περιοχή της Πάργας όπου ήρθαμε σε επαφή με το χωριό Σπαθαραίοι της Θεσπρωτίας
   -  ο Εκκλησιασμός και η Αρτοκλασία, μελών και φίλων στον Άγιο Δημήτριο (Λουμπαδιάρη) προς τιμή του προστάτη μας Αγίου Δημητρίου
                        Β. Εκδηλώσεις στο Χωριό τις ημέρες του ΠΑΣΧΑ:  
-          Πάρτυ για τη  νεολαία μας.
-          Διανομή πασχαλινών  (Τσουρέκια & σοκολατένια Αυγά) σε παιδιά  και ηλικιωμένους του χωριού μας.
-          Εκδήλωση της Αγάπης τη Κυριακή του Πάσχα, στο Προαύλιο χώρο της εκκλησίας με  κρασί – μπύρα – αναψυκτικά – κόκκινα αυγά – κουλούρια – τσουρέκια -  γλυκά – τραγούδι και χορό.
-          Εκδήλωση στον Άη Γιώργη με αρνιά στη σούβλα -  διάφορα ορεκτικά - ποτά και πολύ γλέντι και χορό
                        Γ. Εκδηλώσεις στο χωριό τις ημέρες του 15Αυγουστου:
-          Διαγωνισμός επιτραπέζιων παιγνιδιών
-          Πάρτυ   νεολαίας.
-          Βράβευση αριστούχων μαθητών, Πολιτικών και άλλων φορέων αλλά και Συμπατριωτών και Συμπατριτισσών αλλά και νικητών επιτραπέζιων παιχνιδιών
-          Γλέντι κάτω από τ’ Αυγουστιάτικο φεγγάρι με σουβλάκια ποτό και χορό
-          Δημοτική μουσική βραδιά για τα μέλη, τους φίλους και τους κατοίκους  του χωριού μας.
-          Αρτοκλασία στη Παναγία στα Πλατάνια
-          Ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Γίγαντες και Μαμούρια
 Δ.  Η εκδήλωση  της νεολαίας στον Προφήτη Ηλία  τον Ιούλιο που πραγματοποιήθηκε από τη τοπική κοινωνία  και το Δ.Σ. προσέφερε 300 Ευρώ. 
           Ε. Έργα
               Ξεκινήσαμε  και συνεχίζουμε τη δημιουργία Πεζοπορικών μονοπατιών στο Φαράγγι του Λάδωνα και τις Σπαθαραίικες σπηλιές................

............... Θα σας ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και εκ μέρους του Δ.Σ. για την  παρουσία σας εδώ σήμερα. 
     Να ξέρετε ότι ο  Σύλλογος έχει ανάγκη της παρουσίας σας.
Θα  υπάρχει και θα προσφέρει όσο κι εσείς θα υπάρχετε και θα προσφέρετε σ’ αυτόν.
Σας ευχόμαστε προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία,     και
για το σύλλογο μας ευχόμαστε παρά τις αντίξοες συνθήκες να συνεχίσει να υπάρχει και να διεκπεραιώνει έργα κι εκδηλώσεις.
Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. για την συμπαράστασή τους και για τη βοήθειά τους και θα τους ευχαριστήσω έναν – έναν ονομαστικά για να τιμήσουμε τη προσφορά τους μ’ ένα χειροκρότημα.
Ø  Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο, τη Σουσάνα Δημοπούλου
Ø  Ευχαριστώ την Γενική Γραμματέα, τη Μαριγούλα Κατσιάπη – Μάρκου
Ø  Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή, Γραμματέα τον Δημήτρη Δημόπουλο του Βασιλείου
Ø  Ευχαριστώ τον ταμεία, το Γιώργο Κουτσιουμάρη
Ø  Ευχαριστώ τα μέλη του Δ.Σ. : το Κολιό Θεόδωρο & Δούρο Άγγελο
Τους Ευχαριστώ πολύ για τις φιλότιμες προσπάθειες  που κατέβαλαν όλοι,  τη προηγούμενη χρονιά  και που εκτιμάται  ότι ήταν  θετικές.
Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, ίσως κάποιες στιγμές της μέχρι στιγμής δράσης μας να μην ήταν οι επιθυμητές. Για τις στιγμές εκείνες,  προσωπικά αλλά και εκ μέρους του Δ.Σ, σας ζητούμε συγνώμη , θα ήθελα όμως να γνωρίζετε ότι η προσπάθειά μας ήταν – είναι και θα είναι, για το καλύτερο του Συλλόγου μας, του χωριού μας και όλων των μελών μας.
Σας ευχαριστούμε όλους, καλή χρονιά σε μας, σε σας,σε όσους δεν βρίσκονται εδώ σήμερα, στο χωριό μας και στο σύλλογο μας.

                                                Σας   ευχαριστώ  Πολύ 


Στη συνέχεια έγιναν τα ψηφίσματα όπου πάρθηκαν ομόφωνα καθώς και η επιτροπή για το Φαράγγι.
Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Κουτσιουμάρης διάβασε το Πρακτικό της και τα μέλη ψήφισαν την απαλλαγή του Δ.Σ. από τα Οικονομικά του 2011. τα υπόλοιπα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ήταν, οι: Αγγελακόπουλος Κώστας του Ανδρέα και Σκούρτης Παναγιώτης του Δημητρίου.
Έπειτα πήραν το λόγο Συμπατριώτες, που εξέφρασαν τις απόψεις τους καθώς επίσης έκαναν και προτάσεις.
Οι προτάσεις συζητήθηκαν και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις.
Μία απ' αυτές ότι το 2013 η συνδρομή των μελών προς το Σύλλογο, λόγω της κρίσης θα είναι 15 Ευρώ ετησίως.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησαν  τους παρευρισκομένους και η Συνέλευση έλαβε Τέλος.
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

RodopiNews.gr - ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας 5 Φεβρουαρίου 2012 στο εργοστάσιο εσωρούχων Πέτσας Α.Ε. που από τις πρώτες εικόνες φαίνεται να το κατέστρεψε ολοσχερώς.


ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ RodopiNews.gr


\

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΄΄    ΕΚΦΡΆΖΟΥΝ ΤΗ ΛΥΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ, ΣΤΟΝ  ΑΓΑΠΗΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ. 

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ


Κομοτηνή: Η φωτιά "έκαψε" 8 εκατομμύρια ευρώ!

Τόσο είναι το ύψος των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε αργά χθες βράδυ σε εργοστάσιο εσωρούχων της περιοχής.
Πρόκειται για τη βιομηχανία ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. που βρίσκεται στο 1ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οι εγκαταστάσεις τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στον δεύτερο όροφο του εργοστασίου καταστράφηκαν περισσότεροι από 200 τόνοι νήματος και εξήντα πλεκτομηχανές ενώ ζημιές έχουν πάθει τα εμπορεύματα αλλά και 100 πλεκτομηχανές που λειτουργούσαν στο ισόγειο των εγκαταστάσεων.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο εργοστάσιο δεν βρίσκονταν εργαζόμενοι καθώς η τελευταία βάρδια είχε σχολάσει το απόγευμα...

Για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς επιχείρησαν συνολικά δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα με 38 άνδρες, με τη συνδρομή υδροφόρων του στρατού και του δήμου Κομοτηνής.

Όπως είπε ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΑΜ-Θ Παναγιώτη Ντικούδης, η κατάσβεση της πυρκαγιάς ήταν δύσκολη διότι αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα θερμικό φορτίο και άμεσα η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Η βιομηχανία εσωρούχων λειτουργούσε επί 35 χρόνια και το 85% της παραγωγής της γινόταν εξαγωγές. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας Δημήτρης Πέτσας, ανέφερε σε δηλώσεις του πως στόχος είναι η μονάδα να συνεχίσει τη λειτουργία της, αλλά με σαφώς περιορισμένη παραγωγή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ RodopiNews


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΄΄ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΥΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ, ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ.Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Καλούμε  τα μέλη μας στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 18 Μάρτη και ώρα 10.30 π. μ. στο γραφείο του Συλλόγου μας (Πατησίων 4 - Αθήνα) με θέματα: την ενημέρωση για τα Πεπραγμένα του 2011, τον Οικονομικό απολογισμό του 2011 και τον Προϋπολογισμό 2012.

Η Παρουσία σας Συμπατριώτες & Συμπατριώτισσες κρίνετε απαραίτητη !!!!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
             Στην Αθήνα  έφυγε πρόσφατα απ' τη ζωή, ο Πατριώτης μας Αναγνωστόπουλος Νικόλαος πατέρας του Προέδρου του Συλλόγου μας Πάνου Αναγνωστόπουλου. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέσθηκε  στο χωριό  μας.

             Το Δ.Σ. του Συλλόγου στέλνει τα συλλυπητήριά του στους Οικείους και συγγενείς και κουράγιο στο Πρόεδρό μας .