Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΗΔΕΙΑ
      Τη Δευτέρα  11 Ιουνίου 2012 στο νεκροταφείο Δάφνης Αττικής τελέσθηκε η επικήδειος ακολουθία στην  θανούσα Αικατερίνη Νταυλά (κόρη του Συμπατριώτη μας Δημητρίου Μουσταφέρη). 

                Ο Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου στέλνουν τα συλλυπητήριά τους στους Οικείους και συγγενείς.

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

ΟΙ 520 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ από ΙΝ. Ε - Γ.Σ.Ε.Ε Πελοποννήσου

ΟΙ 520 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

ΠΟΤΕ & ΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ


Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανακοίνωσε τη  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων είκοσι (520) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Αρκαδίας.
Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει  να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Κάθε Συμμετέχον θα μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
          Η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της  κοινωφελούς εργασίας  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην έξης  διεύθυνση:
ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Πελοποννήσου, Σπάρτης 8, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100. (υπόψιν κ. Θανάση Παπαδολιά ) 
(τηλ. επικοινωνίας: 2710243345 & 2710226146).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 11/06/2012 έως 20/06/2012.
Την αίτηση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Οδηγίες για την αίτηση, μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Για να δείτε τις θέσεις, πατήστε ΕΔΩ.


Για το Σύλλογο Σπαθαριωτών για την διαμόρφωση των ιστορικής αξίας πεζοπορικών μονοπατιών στις Σπαθαραίικες σπηλιές  και στην ανάδειξη του Φυσικού κάλους του Φαραγγιού  Λάδωνα.

                                          16. Συμπράττων φορέας

          ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
307
Διαμόρφωση ιστορικής αξίας πεζοπορικών
μονοπατιών και ανάδειξη φυσικού κάλλους
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών
καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
3
308
Διαμόρφωση ιστορικής αξίας πεζοπορικών
μονοπατιών και ανάδειξη φυσικού κάλλους
Δήμος Γορτυνίας
Περιβαλλοντολόγοι
 ΠΕ ή ΤΕ
   ή 
Δασολόγοι / Δασοπόνοι
ΠΕ ή ΤΕ
Πέντε μήνες
1

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ


         Ο Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Σπαθαριωτών σας στέλνουν Πολλές ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι καλή ξεκούραση με πολλά μπανάκια και χαλάρωση!!!!!Το καλοκαιράκι Πορτοκάλογλου Νίκος