Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΩΝ

 
   

        Μετά από κάλεσμα της πλειοψηφούσας Συμβούλου Χρυσούλας Κολιού σήμερα Κυριακή 26 Μαϊου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας για την Ανάδειξη του Νέου Προεδρείου.
   Ο απερχόμενος Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος χαιρέτησε τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. εκφράζοντας τη χαρά του για την εκλογή τους αλλά και για τη συμμετοχή νέων,  ευχόμενος να έχουν "Μια Καλή & Επικοδομητική Θητεία". τόνισε δε ότι θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης στη προσπάθειά τους για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα !!!!
      Κατά την πρώτη αυτή Συνάντηση παρόντες ήσαν και οι επτά (7) νέοι εκλεγμένοι μετά τις Αρχαιρεσίες που έγιναν στις 19 Μαϊου. Η τρίτη σε σειρά σταυρούς Δημοπούλου Θεοδ. Αθανασία με αίτησή της παραιτήθηκε και στη θέση της πέρασε η πρώτη επιλαχούσα Δημοπούλου - Καλαμπόκη Μαρίνα

Τους παραθέτουμε με σειρά ψήφων :
 1.  Χρυσούλα Θεοδ. Κολιού
 2. Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα σύζ. Πάνου
 3.  Δούρος Δημ. Κωνσταντίνος
 4. Αναγνωστοπούλου  Παν. Διονυσία - Μαρία
 5. Κουφόπουλος Χρηστ. Νικόλαος
 6. Χρυσοβιτσιώτη  Αικατερίνη συζ. Ιωαννού
 7. Δημοπούλου - Καλαμπόκη Κων. Μαρίνα
Κατά πρώτον η πλειψηφούσα Σύμβουλος αφού έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό παρακάλεσε να ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής προεδρείου.

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας είναι :


ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 1. Χρυσούλα Θεοδ. Κολιού   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. Διονυσία  Πάν. Αναγνωστοπούλου  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. Νικόλαος Χρ. Κουφόπουλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. Αικατερίνη Χρυσοβιτσιώτη συζ. Ιω/αννη (Ρίτσου) ΤΑΜΙΑΣ
 6. Κωνσταντίνος Δημ. Δούρος  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
 7. Μαρίνα Κων. Καλαμπόκη - Δημοπούλου  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η νέα Πρόεδρος Χρύσα Κολιού

Ο απερχόμενος Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος & η νέα Πρόεδρος Χρύσα Κολιού

Η νέα Πρόεδρος Χρύσα Κολιού με την Αντιπρόεδρο Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου, το Κων/νο Δούρο Εκρόσωπο του Συλλόγου στο χωριό και τη Μαρίνα Δημοπούλου - Καλαμπόκη Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΣΤΟ ΈΡΓΟ ΤΟΥΣ


BΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Δ.Σ.
Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
      Σήμερα Κυριακή 19 Μαϊου 2013 στα γραφεία του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και της Ελεγτικής Επιτροπής.
Υποψηφιότητες
Για το Δ.Σ.
                                                                                    
1.   Αναγνωστοπούλου  Διονυσία - Μαρία του Πάνου
2.   Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα συζ. Πάνου
3.   Δούρος  Κωνσταντίνος του Δημητρίου
4.   Δημοπούλου Αθανασία του Θεοδώρου
5.   Δημοπούλου - Καλαμπόκη Μαρίνα του Κων/νου
6.   Κατσιάπη - Μάρκου Παναγιώτα του Νικολάου
7.   Κολιού Χρυσούλα του Θεοδώρου
8.   Κουφόπουλος Νικόλαος του Χρήστου
9.   Στασινοπούλου - Μαμαρέλη Γεωργία του Νικολάου
10. Χρυσοβιτσιώτη Αικατερίνη συζ. Χαράλαμπους

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

1.   Αναγνωστόπουλος Πάνος του Νικολάου
2.   Κατσιάπη - Μάρκου Μαριγούλα του Κων/νου
3.   Κολιός   Θεόδωρος  του Ευαγγέλου
4.   Κουτσιουμάρης Βασίλειος του Γεωργίου
5.   Σκούρτης Παναγιώτης του Δημήτριος

Έλαβαν

1.  Αναγνωστοπούλου  Διονυσία - Μαρία του Πάνου         29
2.  Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα συζ. Πάνου                    36
3.  Δούρος  Κωνσταντίνος του Δημητρίου                          30
4.  Δημοπούλου Αθανασία του Θεοδώρου                          32
5.  Δημοπούλου - Καλαμπόκη Μαρίνα του Κων/νου          19
6.  Κατσιάπη - Μάρκου Παναγιώτα του Νικολάου              18
7.  Κολιού Χρυσούλα του Θεοδώρου                                  37
8.  Κουφόπουλος Νικόλαος του Χρήστου                           25
9.  Στασινοπούλου - Μαμαρέλη Γεωργία του Νικολάου     15
10. Χρυσοβιτσιώτη Αικατερίνη συζ. Χαράλαμπους             21

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

1.   Αναγνωστόπουλος Πάνος του Νικολάου                      39
2.   Κατσιάπη - Μάρκου Μαριγούλα του Κων/νου              21
3.   Κολιός   Θεόδωρος  του Ευαγγέλου                             30
4.   Κουτσιουμάρης Βασίλειος του Γεωργίου                     17
5.   Σκούρτης Παναγιώτης του Δημήτριος                             8


Εκλεγέντες
Για το Δ.Σ.

1.  Κολιού Χρυσούλα του Θεοδώρου                                   37
2.  Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα συζ. Πάνου                     36
3.  Δημοπούλου Αθανασία του Θεοδώρου                           32
4.  Δούρος  Κωνσταντίνος του Δημητρίου                            30
5.   Αναγνωστοπούλου  Διονυσία - Μαρία του Πάνου          29
6.   Κουφόπουλος Νικόλαος του Χρήστου                           25
7.   Χρυσοβιτσιώτη Αικατερίνη συζ. Χαράλαμπους             21

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.


1.  Δημοπούλου - Καλαμπόκη Μαρίνα του Κων/νου          19

2.  Κατσιάπη - Μάρκου Παναγιώτα του Νικολάου              18

3.  Στασινοπούλου - Μαμαρέλη Γεωργία του Νικολάου     15Για την Ελεγκτική Επιτροπή

1.  Αναγνωστόπουλος Πάνος του Νικολάου                      39

2.  Κολιός   Θεόδωρος  του Ευαγγέλου                             30
3.  Κατσιάπη - Μάρκου Μαριγούλα του Κων/νου              21

Αναπληρωματικά μέλη  Ελεγκτικής Επιτροπής

1.  Κουτσιουμάρης Βασίλειος του Γεωργίου                     17
2.  Σκούρτης Παναγιώτης του Δημήτριος                             8


Το απερχόμενο Δ.Σ. εύχεται στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο
Συγχαρητήρια και Καλή Επιτυχία στο Δύσκολο Έργο τους σ'  αυτές τις Δύσκολες εποχές που ζούμε !!! Θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε κάλεσμά τους για το καλό του Συλλόγου και του Αγαπημένου μας χωριού !!!!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Για το Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
             Ο Πρόεδρος                                                                                Η Γεν. Γραμματέας


Πάνος Αναγνωστόπουλος                                                                      Μαριγούλα Μάρκου                                     

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

KOIΝΩΝΙΚΑ - ΚΗΔΕΙΑ

     Στην Αθήνα απεβίωσε και ετάφει στο χωριό μας η Συμπατριώτισσα Παγώνα Δημ. Κουτσιουμάρη (Μάγκου).
     Ο Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος και το Δ.Σ. στέλνουν Συλλυπητήριες ευχές στους οικείους και συγγενείς του.

      Στην Αθήνα απεβίωσε πρόωρα ο Συμπατριώτης μας Νικόλαος Δημ. Σούρτης (Τσιοκάρας).
Η νεκρώσιμος  ακολουθία ετελέσθει στο νεκροταφείο του Βύρωνα Αττικής.
      Ο Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος και το Δ.Σ. στέλνουν Συλλυπητήριες ευχές στους οικείους και συγγενείς του.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΠΑΣΧΑ 2013 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

     

  


       Πάσχα  σημαίνει Άνοιξη, οικογενειακή ατμόσφαιρα, παραδοσιακά έθιμα και το ιδανικότερο μέρος για να τα ζήσουμε όλα αυτά, είναι το χωριό μας.
       Το Πάσχα συμπίπτει με την  Άνοιξη κι αυτό σημαίνει πως τα χωριά μας έχουν ζωγραφιστεί με τα καλύτερα χρώματα. Εκεί όπου οι αυλές και τα δρομάκια γεμίζουν με την χαρακτηριστική τσίκνα από τα σουβλιστά αρνιά, κοκκορέτσια, κοντοσούβλια  και ο ήχος του κλαρίνου που συνοδεύει το παραδοσιακό πασχαλιάτικο γλέντι δένει απόλυτα με το περιβάλλον. Άντε να ψήσεις το αρνί ανάμεσα στο μπετόν της πόλης. Είναι ευκαιρία λοιπόν να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, να γυρίσουμε για λίγο στον τόπο καταγωγής μας. Εκεί που τα πασχαλινά έθιμα γίνονται ιεροτελεστία, οι ψαλμοί  ακούγονται πιο όμορφοι, ο Επιτάφιος στολίζεται  με λουλούδια της περιοχής ( αν κι αυτό έχει σταματήσει) και ακολουθείται από όλο το χωριό και η Ανάσταση με ένα σωρό διαφορετικά φαντασμαγορικά έθιμα που δεν βλέπουμε καν στην πόλη.
           Φέτος με τις υψηλές θερμοκρασίες να ξεπερνούν τις κανονικές για την εποχή ,ο εορτασμός του Πάσχα μας επέβαλε την απόδραση από την Αθήνα και την επίσκεψη στο χωριό μας. Από του Λαζάρου άρχισαν σιγά - σιγά να προσέρχονται οι Συμπατριώτες. Τη Μεγάλη Παρασκευή  όμως, άρχισαν οι μεγάλες αφίξεις, κόντρα στη κρίση, λιγότεροι όμως  σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
      Τα λουλούδια για τον επιτάφιο προσέφεραν οι οικογένειες, του Θεόδωρου Κολιού, του Ευάγγελου Ιωαν. Βεργέτη και της Φρόσως Κωσταρά - Ξηρομερίτη. Τον Επιτάφιο στόλισαν: η Δήμητρα Κουτσιουμάρη – Κολιού, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Πάνος Αναγνωστόπουλος, η Ελένη Χρ. Σκούρτη και η Νικολιά Βεργέτη – Μουσταφέρη και άλλες γυναίκες.Η περιφορά του επιταφίου πραγματοποιήθηκε στην καθιερωμένη διαδρομή, εκκλησία - πλατεία - νεκροταφείο και επιστροφή στην εκκλησία. 
        Κατά την τελετή της Ανάστασης στον έξωθεν χώρο της εκκλησίας τα Βεγγαλικά  φώτισαν τον Ουρανό με πολύχρωμες λάμψεις δημιουργώντας ένα υπέροχο θέαμα καθώς ο παπά Γιάννης και οι ψάλτες μας, έψαλλαν το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Μετά όλοι έτρεξαν για να γευτούν την πατροπαράδοτη Μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά. Ανήμερα το Πάσχα από τα χαράματα,  άρχισαν οι σούβλες να γυρίζουν με αρνιά και κοκκορέτσια. Με το πρώτο φως της ημέρας όμως, άρχισε να χτυπά η καμπάνα του Αη Δημήτρη λυπητερά.  Από σπίτι σε σπίτι μαθεύτηκε πως στην Αθήνα πέθανε ο μπάρμπα Κώστας Παπαθεοδώρου ( Τζοροβίλας ). Χωρίς καμία συνεννόηση, όλο το χωριό σίγησε και οι μουσικές σταμάτησαν.
Ανήμερα το Πάσχα η ταβέρνα του χωριού μας «οι Καμάρες» είχε ζωντανή ορχήστρα με λαϊκή και δημοτική μουσική όπου μεταξύ των άλλων βρέθηκαν για να γλεντήσουν αρκετοί από τα γύρω χωριά.
Τη Δευτέρα, εορτή του Αγίου Γεωργίου, η θεία λειτουργία τελέστηκε στο όμορφο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου και μετά το πέρας επιστρέψαμε στο χωριό για να παρεβρεθούμε στη νεκρώσιμη ακολουθία του μπάρμπα Κώστα.
      Στο χωριό μας βρέθηκε προερχόμενη από τη Κομοτηνή και η οικογένεια του Συμπατριώτη μας βιομηχάνου Δημητρίου Πέτσα.  
      Το Δ.Σ. ευχαριστεί όσους βρέθηκαν στο χωριό για να γιορτάσουν τις Άγιες μέρες με τους συγγενείς - φίλους και Συμπατριώτες. 
       Ευχόμεθα σε όλους και όλες Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη  και του χρόνου να είμαστε καλά ώστε  να βρεθούμε και πάλι στο χωριό μας, ακόμα κι αυτοί που φέτος δεν μπόρεσαν.

Φωτογραφίες από την Μεγάλη Παρασκευή
Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΗΔΕΙΑ


Πέθανε και ενταφιάσθει στην Αθήνα η Συμπατριώτσσα Ριρή Κίντζιου.  Η οικογένεια Κίντζιου - Μπαλωτή αντί στεφάνου προσέφεραν στο Σύλλογο 50 Ευρώ.


Ο Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος και το Δ.Σ. στέλνουν Συλλυπητήριες ευχές στους οικείους και συγγενείς κι ευχαριστούν την οικογένεια για την οικονομική προσφορά τους προς το Σύλλογο.


Πέθανε στην Αθήνα και ενταφιάσθει στο χωριό μας ο Συμπατριώτης μας Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου ( Τζιοροβίλας).

Ο Πρόεδρος Πάνος Αναγνωστόπουλος και το Δ.Σ. στέλνουν Συλλυπητήριες ευχές στους οικείους και συγγενείς.