Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στις 23 Μαρτίου 2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στις 23  Μαρτίου  2017
Αποτέλεσμα εικόνας για δημος γορτυνιας
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας θα πραγματοποιηθεί στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 23 του μηνός Μαρτίου έτους 2017 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.Σχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της αδυναμίας αποκομιδής απορριμμάτων.
2.Oρισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γορτυνίας.
3.Oρισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γορτυνίας.
4.Εκλογή μέλους Ο.Ε. σε κενή θέση λόγω θανάτου Δ.Σ. Παναγιώτη Μητρόπουλου.
5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: