Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα, 27/1/2016
 Αριθ. Πρωτ.: 640

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Προς: κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Γορτυνίας
Εκπρόσωπο Τ.Κ. Πουρναριάς Γορτυνίας

Σας καλούμε σε έκτατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 ν. 3852/2010 στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή 31 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016 και ώρα 14:00.
Αιτιολογία εκτάκτου και κατεπείγοντος
Το έκτακτο γεγονός του θανάτου του Προέδρου του Δ.Σ. Γορτυνίας και η ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας.
2. Εκλογή Δημοτικού Συμβούλου για την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας.
3. Πρόταση ίδρυσης Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δήμο Γορτυνίας.
4. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 33.950,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γορτυνίας για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
5. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου και συγκρότηση επιτροπών, παραλαβής έργων και εργασιών Δήμου Γορτυνίας, έτους 2016.
6. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και προμηθειών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Γορτυνίας, έτους 2016.
7. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών Δήμου Γορτυνίας, έτους 2016.
8. Ορισμός μελών Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας έτους 2016.
9. Ορισμός επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων (άρθρο 199 παρ 6 του Δ.Κ.Κ).
10. Έγκριση Υπογραφής Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, ορισμός του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχου».
11. Αίτηση Ο.Τ.Ε. για την άδεια τομών σε δημοτικούς χώρους και δρόμους για την ικανοποίηση τηλεπικοινωνιακών αναγκών των περιοχών του Δήμου Γορτυνίας (τοποθέτηση και συντήρηση υπογείων τηλεφωνικών δικτύων κ.λ.).
12. Κλάδεμα πλατάνου στην Τ.Κ Πουρναριάς (σχετ. η από 30-11-2015 αίτηση του κ. Κων/νου Κωνσταντινόπουλου).
 13. Έγκριση Σχεδίου Δράσης έτους 2016 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας «ΔΗΚΕΓ».
14. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας «ΔΗΚΕΓ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοιν: Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Γορτυνίας.

εδώ θα δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση

Δεν υπάρχουν σχόλια: