Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

8 θέσεις εργασίας στην Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

8 θέσεις εργασίας στην Ιερά Μητρόπολη 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
μέσω Ο.Α.Ε.Δ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ
1
Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2
Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΕ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1
Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΕ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1
Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
Ι.Μ.ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετ'ων και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26ης - 8 - 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης - 9 - 2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολῆς ηλεκτρονικῆς αίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: