Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπή

Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
&
   Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που διεξήχθη στις 14/6/15 η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας  Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015, στις 10:00 το πρωί, στα επί της οδού Τζωρτζ 9 και Σολωμού 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος γραφεία της Ομοσπονδίας.


ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 
ΤΖΩΡΤΖ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ:10682
ΤΗΛ: 2103823014 ΦΑΞ: 2103823018
E-MAIL: panarkadiki.gr@gmail.com

Προς τους Συλλόγους- Μέλη της
Παναρκαδικής Ομοσπονδία  Ελλάδας

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα: Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που διεξήχθη στις 14/6/15 η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας  Ελλάδας θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015, στις 10:00 το πρωί, στα επί της οδού Τζωρτζ 9 και Σολωμού 1ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος γραφεία της Ομοσπονδίας.
Καλούμε όλους τους Συλλόγους της Αρκαδίας σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 12, 13 και 14 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε. να λάβουν μέρος σε αυτή την Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.                   Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
2.                   Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 20/05/2012 έως 9/10/2015.
3.                   Οικονομικός απολογισμός.
4.                   Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
5.                   Συζήτηση επί των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού.
6.                   Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη
7.                   Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής.
8.                   Προϋπολογισμός έτους 2015-2016.
9.                   Προτάσεις για την αναβάθμιση και καλύτερη λειτουργία της ΠΟΕ.
10.               Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Π.Ο.Ε. (άρθρα 6 και 12) και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. η εκπροσώπηση των συλλόγων-μελών πραγματοποιείται ως εξής:
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, ορίζονται έως δύο (2) αντιπρόσωποι
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200 ορίζονται έως τρεις (3) αντιπρόσωποι
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300 ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιπρόσωποι
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300 ορίζονται έως πέντε (5) αντιπρόσωποι
Ειδικά και αποκλειστικά γι’ αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευσητο Δ.Σ αποφάσισε η συνδρομή για την οικονομική τακτοποίηση των συλλόγων-μελών για τις ανωτέρω κατ’ αντιστοιχία κατηγορίες αριθμού μελών ορίζεται ως εξής:
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου έως 100, συνδρομή 25,00 €
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 101-200, συνδρομή 35,00 €
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου από 201-300, συνδρομή 45,00 €
·                     Για αριθμό μελών συλλόγου άνω των 300, συνδρομή 60,00 €
·                     Οι Σύλλογοι που έχουν καθυστερήσει τις συνδρομές τους από οικονομική δυσπραγία λόγω των γενικότερων συνθηκών τακτοποιούνται οικονομικά καταβάλλοντας επί πλέον 5 € για κάθε έτος από τα δύο προηγούμενα.
Τα νέα  μέλη ( όσοι έχουν εγγραφεί στην ΠΟΕ από 20/5/2012 έως 25/02/2015) πρέπει να καταβάλουν και την αξία της εγγραφής η οποία έχει οριστεί  στο ποσόν των 15,00 €.
Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2015 θα δύνανται να συμμετέχουν δια των αντιπροσώπων τους μόνον οι εγγεγραμμένοι και οικονομικώς εντάξει σύλλογοι-μέλη που θα τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ιδιαίτερα οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας τουλάχιστον οχτώ (8) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2015 δηλαδή έως και το Σάββατο 10/10/2015 (άρθρο 14) με υποχρέωση για οικονομική τακτοποίηση του Συλλόγου μέχρι τότε. 
Τα γραφεία της Π.Ο.Ε. (Τζωρτζ 9 ΠΛ. Κάνιγγος) θα είναι ανοιχτά κάθε εργάσιμη μέρα από25/09/2015 έως και 17/10/2015 και κατά τις ώρες 17:00 έως 21:00 για την εξυπηρέτηση των συλλόγων μελών.
Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους συλλόγους-μέλη να τακτοποιηθούν οικονομικά και με κατάθεση της συνδρομής τους στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Π.Ο.Ε στην   Τράπεζα Πειραιώς στα ονόματα του  Προέδρου (Βασίλειου Γιαννακάκου ) και της Ταμία (Νάντιας Καραγιάννη) και είναι:  5126-070529-442 μέχρι την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 13:00 μ.μ. με την δεσμευτική υποχρέωση να δηλωθεί στην Τράπεζα το όνομα του συλλόγου - μέλους για τον οποίο γίνεται η κατάθεση της συνδρομής και η επαρχία προέλευσης του.
Για τον ονομαστικό ορισμό των αντιπροσώπων των συλλόγων – μελών, σας αποστέλλουμε ειδικό έντυπο με τίτλο ‘’ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. ΤΗΣ Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2015  το οποίο πρέπει να έχει επιστραφεί στην Π.Ο.Ε. δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το αργότερο μέχρι την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκτός αν υπάρχουν και υποψηφιότητες οπότε πρέπει να επιστραφεί έως και το Σάββατο 10/10/2015. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει και μέσο φαξ στα 2103823018 και 2105447317.
Όλα τα σχετικά με τις εκλογές έντυπα υπάρχουν και στο site της ΠΟΕ www.panarkadiki.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Ε.:
ΤΖΩΡΤΖ 9 1ος ΟΡΟΦΟΣ Τ.Κ.:10682
ΦΑΞ Π.Ο.Ε/: 2103823018
E-MAIL Π.Ο.Ε: panarkadiki.gr@gmail.com

Παρακαλούμε για το μέγιστο ενδιαφέρον σας και συμβολή σας για την επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης για να δύναται η ΠΟΕ να πραγματοποιεί τις Δραστηριότητες της στα πλαίσια των σκοπών και στόχων που θέτει το καταστατικό της.

                                                     ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ                                                     ΧΡΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΗ σελίδα μας παρακαλεί και προτρέπει όλα τα Αρκαδικά σωματεία - Συλλόγους & Ενώσεις  να πλαισιώσουν την Ομοσπονδία και όλοι μαζί  να την σηκώσουμε στο ύψος που πράγματι θα πρέπει να είναι και να απομονώσουμε εκείνους που την διαβάλουν  και θέλουν με κάθε τρόπο να είναι ανενεργή για πολλούς και διαφόρους λόγους.  Που αντί να λυπούνται που έχει χάσει το κύρος της,  χαίρονται . Αρκάδες εσμέν αλλά εναντίον της μάνας των Συλλόγων, της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας στέκουν. Αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να σταματήσουν και θα πρέπει να δούμε πως λειτουργούν και ποια  τα αποτελέσματα άλλων Ομοσπονδιών.
Πέραν των παλιών μελών του Δ.Σ. και νέα μέλη από όλους τους συλλόγους θα πρέπει να έχει το νέο Δ. Σ..
Ανθρώπους που θα έχουν όρεξη, δύναμη και ικανότητες, να ξαναφέρουν την Ομοσπονδία στη θέση που της αξίζει.. Ανθρώπους με αγάπη, ειλικρίνεια, δυναμισμό, ιδέες, αγωνίες, ανιδιοτελή προσφορά, μεράκι και χρόνο, ώστε να απογειώσουν την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, προσθέτοντάς της φυσικά  αίγλη και σεβασμό.
Οφείλουμε στους εαυτούς μας, στις νέες γενιές, αλλά και στους προγόνους μας, τον μέλλον αυτής της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας  να την οδηγήσουμε με ασφάλεια και νέες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με νέα δεδομένα, απέναντι στις προκλήσεις   της εποχή μας, και ελπίζουμε νά 'ναι  γόνιμα, εποικοδομητικά,  με έμπνευση, παρουσία, συμμετοχή, ευθύνη και υπομονή. 
Όλοι οι Αρκαδικοί Σύλλογοι ανά την Ελληνική επικράτεια στις 18 Οκτώβρη στο πλευρό 
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
αλλά και η Παναρκαδική κοντά στους Αρκαδικούς Συλλόγους
και όλοι μαζί να δουλέψουμε για την Ανάδειξη κι Ανάπτυξη της μάνας γης Αρκαδίας.Προς το
(Πλήρης Επωνυμία Σωματείου


Διοικητικό Συμβούλιο της


Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος
(Πλήρης Διεύθυνση Σωματείου)(Τηλέφωνο)Δ Η Λ Ω Σ Η

Εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση της 18ης Οκτωβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, που λειτουργεί Νόμιμα (αριθμ.Απόφασης:……………………..του Πρωτοδικείου……………..), στη συνεδρίαση της ………………. όρισε αριθμό αντιπροσώπων ……………  στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, καθόσον το Σωματείο μας έχει …… μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
  Οι αντιπρόσωποι μας αυτοί είναι:

Α.Τακτικοί αντιπρόσωποι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.2.3.4.5.
Β.Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.2.3.4.5.
Επίσης προτείνει υποψήφιους:
Γ.Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.2.3.
Δ.Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.
                                                                                               Αθήνα, ………………………….

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

             Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν.Γραμματέας


               (Υπογραφή Προέδρου)                            (Σφραγίδα Σωματείου)                            (Υπογραφή Γεν.Γραμ.)


πατήστε για την αίτηση http://www.panarkadiki.gr/content/view/171/24/

Δεν υπάρχουν σχόλια: