Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Γορτυνίας

Συντήρηση αγροτικών δρόμων της Γορτυνίας
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας στις 11 Σεπτεμβρίου έλαβε αποφάσεις και ψήφισε τις πιστώσεις για εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόμων.
Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν εργασίες ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της Γορτυνίας και συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιοχές.
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Δημητσάνας (2015) προϋπολογισμού 9.996,21 ευρώ με το ΦΠΑ
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βυτίνας (2015)
Προϋπολογισμού 4.999,34 ευρώ
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ηραίας (2015) προϋπολογισμού 17.497,37 ευρώ 
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κλείτορος (2015)
Προϋπολογισμού 14.998,00 ευρώ
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Λαγκαδίων (2015) προϋπολογισμού 9.996,21 ευρώ
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τρικολώνων (2015)
Προϋπολογισμού 7.498,08 ευρώ
Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τροπαίων(2015)
Προϋπολογισμού 19.998,94 ευρώ
 Αποκατάσταση οδοστρώματος πλησίον οικίας Δανάσκου στην Τ.Κ. Καμενίτσας ποσού 2.926,42 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: