Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Γορτυνίας

Συνεδρίαση  Δ.Σ.  Δήμου Γορτυνίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γορτυνίας συνεδριάζει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Οικισμού Ιαματικών Πηγών Δ. Δ. Λουτρών Ηραίας Δήμου Γορτυνίας».
2.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ποιοτική αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου του Δήμου Βυτίνας».
3.Εκμίσθωση δημοτικών λιβαδιών.
4.Επιστροφή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΖ 1766 (ΙΧΕ αυτοκινήτου) στον ιδιοκτήτη του.
5.Αποδοχή παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του Ιδρύματος Όθωνος και Αθηνάς Στασινοπούλου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας.
6.Oικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών Σχολείων της Γορτυνίας.
7.Αίτημα παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου, παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βλόγγου στην Αδελφότητα των Απανταχού Βλογγαίων Γορτυνίας «Ο Άγιος Γεώργιος».
8.Αίτημα έγκρισης τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων επιχειρήσεων από το σύλλογο επαγγελματικών Δημητσάνας.
9.Αίτημα άδειας κατάληψης οδοστρώματος με υλικά δόμησης στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη από τον Λάιο Δημήτρη.
10.Αίτημα Συλλόγου Πυρραίων για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου πρώην Κοινοτικού Γραφείου Πυρρή.
11.Φιλοξενία ομάδας ιατρικού προσωπικού στα πλαίσια διημερίδας προαγωγής υγείας και παροχής δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών στην Γορτυνία και μελών της Oμοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), στα πλαίσια διοργάνωσης ημερίδας στην Δημητσάνα με θέμα την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη.
12.Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ).
13.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις χώρων εντός Τ.Κ. Λευκοχωρίου».
14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μανδρότοιχου προαυλίου χώρου Δημοτικού σχολείου στην Τ.Κ. Καμενίτσας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: